BRAWIJAYA HOUSE, JAKARTA
BUKIT SENTUL HOUSE, BOGOR
DHARMAWANGSA V HOUSE, JAKARTA
PRIVATE HOUSE